Seneca

Thebaiden
oversat af Sebastian Maskell Andersen

Senecas drama Thebaiden  (også kendt som det noget misvisende Fønikerinderne), som her for første gang er oversat til dansk, udspiller sig i tiden efter Sofokles’ Kong Ødipus og lige før begivenhederne i Aischylos’ De Syv mod Theben. Ødipus, der har erkendt sin synd og revet øjnene ud på sig selv, har forladt Theben, men er endnu ikke undsluppet konflikten, der raser i den forbandede slægt. Det er et studium i ekstremt selvhad og magtsyge. Dramaet overholder ingen af de traditionelle konventioner og har en meget åben slutning, hvad har fået kritikere til at betragte det som ufærdigt. Ikke desto mindre er det spændende læsning, som med sit blodige billedsprog på én gang fascinerer og frastøder. 

Sebastian Maskell Andersen (f. 1979) har en cand. mag. i latinsk middelalderfilologi og underviser på Helsingør Gymnasium og Folkeuniversitet i København.

Indhold
Personer     4
Thebaiden       5
En mulig opdeling af tragedien   30
Stykket     31
Index     37
Oversigt over den thebanske sagnkreds 39