Forlaget Atalante blev stiftet i 2017 med det formål at lave en handy klassikerserie bestående dels af genudgivelser af ældre oversættelser, dels af nyoversættelser.

Redaktionen:

Birthe Cecilie Flugt                Jonas J. H. Christensen

CeclilieOgJonasjpg


Hvem er Atalante?

Atalánte, efter Grækernes Sagn en ung og skøn jomfruelig Jægerinde. Der fandtes forskellige Traditioner om hendes Byrd; nogle lod hende være født i Boiotien, andre antoge det jagtrige Arkadien for hendes Hjem. Efter Hesiodos's Fortælling var A. en Datter af Athamas'es Søn, Schoineus, som udvandrede fra Boiotien til Arkadien. Senere Digtere føje til, at hendes Fader havde ventet sig en Søn og, da Barnet blev en Datter, udsatte hende paa Bjærget Parthenion; en Hunbjørn gav Barnet sin Mælk, indtil hun blev funden af nogle Jægere. Paa Arkadiens Bjærge voksede hun op og blev en stærk og hurtig Nymfe, Artemis lig; hendes Skønhed slog mange med Elskov, men hun viste alle tilbage. Ved den kalydoniske Jagt var hun den første, som saarede Vildsvinet, og fik af Meleagros, der forelskede sig i hende, dets Hud til Løn. Ogsaa paa Argonauternes Tog skal A. have været med; dog har Apollonios i sit Digt herom en anden Beretning og lader Iason vise hende tilbage. Ved de berømte Væddekampe, Akastos lod opføre ved sin Faders, Pelias'es Begravelse, brødes A. med Peleus. Den kyske Jomfru maa til sidst efter sin Faders Ønske gaa ind paa at gifte sig; Fortællingen herom indeholder det sædvanlig forekommende Træk, at hun stiller Betingelser til den, der vil vinde hendes Haand, og at de Bejlere, som ikke formaa at opfylde dem, maa dø. A. kræver, at hendes Bejlere skulle overvinde hende i Hurtigløb. Flere maatte bukke under for hende; men Hippomenes sejrer, hjulpen af Afrodite, ved under Løbet at tilkaste A. Guldæbler, som han har fået af Gudinden, og som A. maa samle op. Han ægter hende; men kort efter blive begge paa Grund af en Synd mod Guderne forvandlede til Løver. Fortællingen om A. benyttedes tit af de antikke Digtere. Ligeledes fremstillede Billedkunsten, allerede fra den arkaiske Periode af, ofte Situationer, hvor A. var med, især den kalydoniske Jagt og Brydekampen med Peleus. Den berømteste af disse Fremstillingen var Skopas'es Gruppe i Gavlen på Athene Aleas Tempel i Tegea.

Fra Salmonsens Store Illustrerede Konversationsleksion bd. II. Arkaisme - Bisceglio.