Velkommen til Forlaget Atalantes side. Her kan man se vores udgivelser og gå på opdagelse i de forskellige hjælpemidler og baggrundsmaterialer, vi løbende lægger op. Under fanen Hic sunt leones findes kort, linksamling og introduktioner fra nogle de genudgivne bøger, mens Hic sunt dracones indeholder en lille samling computerspil (public domain) og henvisninger til film på YouTube. Under Hic sunt leones kan man også finde en tidslinje, der sammenfatter de forskellige udgivelser.

Nyt fra redaktionen

Oktober 2020: Mens der pusles om det sidste til den nye udgivelse med oversættelser af Cicero, har Sebastian fundet tid til at begå en lille artikel om strukturalistisk læsning af myten om kong Minos. Find den under Hic sunt leones i menuen. 

Juli 2020: Udgivelsen af Tacitus' værker blev sat i bero pga. presserende nyoversættelser. Arbejdet er genoptaget og de forventes udgivet ultimo 2020.

Maj 2020: Et udvalg af tekster af Cicero er i støbeskeen. Oversættelsen er foretaget af Sebastian Maskell Andersen og sker i samarbejde med Minlæring.dk.

 Marts 2020: Vi har lagt al distribution hos DBK, og lukker derfor for salg via egen webshop. Vores titler kan købes hos de fleste internetboghandlere.

November 2019: Seneca Thebaiden, Martial Epigrammer og Statius' Silvae i udvalg er nu til salg. Thebaiden (også kendt som det noget misvisende Fønikerinderne) er oversat af Sebastian Maskell Andersen (Helsingør Gymnasium) og Statius af Morten Skou Andersen (Aurehøj Gymnasium). Epigrammerne er oversat af Axel Juel. Der er tale om et udvalg på 150 stk.

Oktober 2019: Forlaget Atalante har indgået samarbejde med Minlæring, der producerer digitale læremidler. Første frugt er Sebastian Maskell Andersens oversættelse af Seneca Thebaiden, som udkommer digitalt som en del af minlaering.dk og på tryk som en Atalante-udgivelse.  

September 2019: Forlaget er igen til stede ved Klassisk Dag på SDU. Dette år tager vi Morten Skou Andersen med og får ham til at læse lidt op af sin nye bog med oversættelser af Statius.
Klassisk Dag: 9. november på SDU (Campusvej i Odense).

 Vergil Georgica, Apollonios fra Rhodos Argonautika og et udvalg af Theofrasts digte er nu til salg.

Juli 2019: Morten Skou Andersen har indleveret manuskript til et udvalg af Statius' digte. Det bliver den første nyoversættelse, Atalante udgiver. 

Juni 2019: Vi har taget hul på Tacitus' Årbøger. Forhåbentlig udgives de i tre bind ultimo '19, ellers 2020.

Maj 2019: Vi er i gang med at forberede tre digte/digtudvalg til udgivelse. Det drejer sig om Vergil Georgica, Apollonios fra Rhodos Argonautika og et udvalg af Theofrasts digte. Bøgerne bliver sendt til tryk sidst på sommeren.

April 2019: Plutarks Parallelle Liv 1-5, en samling af alle de til dansk oversatte parallelle liv, færdiggjort og udgivet. Find den her eller hos diverse internetboghandlere.

September 2018: arbejdet med en første oversættelse til dansk af Plutarks parallelbiografier over Agesilaos og Pompejus påbegyndt.Nyeste blogs: