Sigurd Müller

Müller, Sigurd Hjorth, født 21. dec. 1844 i Snedsted Præstegaard ved Thisted som søn af Ludvig Christian M, død 2. dec. 1918 på Frederiksberg. Efter i en del år at have gået i Roskilde Latinskole dimitteredes han privat i 1863 og begyndte at studere medicin. Dette studium afbrødes imidlertid ved, at landskabsmaler Thorald Læssøe inviterede ham med på en rejse til Italien, hvor han opholdt sig i 8 måneder, og efter sin hjemkomst opgav han så medicinen, studerede æstetik og tog 1872 magisterkonferens i dette fag. I en række år virkede han nu i hovedstaden som lærer i dansk, navnlig ved Borgerdydskolen i København, indtil han 1886 valgtes til bestyrer af Kolding Latin- og Realskole. 1874 havde han ægtet Marie Louise Biering, datter af fhv. adjunkt Christian Henrik B. M. begyndte som forfatter med et bind Digte, 1867 og fortsatte med Tre Fortællinger, 1874 (ny udg. 1914), af hvilke Sarons Rose vakte megen opmærksomhed, og med bidrag til forskellige periodiske skrifter (fx Fremtidens Nytaarsgave, 1886 og 1887). Endvidere leverede han efterhånden en del oversættelser af antikke forfattere – Theokritos (Fem Digte, 1872, Adonisfesten, 1873, Udvalgte Digte, 1915), Musaios (Hero og Leandros, 1899), Euripides (Medeia, 1911) – samt af Holbergs latinske epigrammer (Et Hundrede Epigrammer, 1902). Hans egne Sidste Digte afsluttede dette forfatterskab 1917. Han blev en flittig populær foredragsholder og skribent og udsendte en række litteraturhistoriske skrifter og skolebøger der blev stærkt benyttet. Haandbog i den danske Literatur, 1880, Kortfattet dansk Literaturhistorie, 1881 og Grundtræk af den nordiske Mythologi, 1883 kom i mange oplag, Omrids af Verdensliteraturens Historie, 1881. Sin skole ledede M. med frisindede reformer der gav den noget af en banebrydende stilling. Han nedlagde forbud mod prygl, afskaffede karakterer og nummerering efter dygtighed, forsynede klasseværelserne med fotografier efter kunstværker og med raderinger af nyere kunstnere, indførte fællesundervisning allerede 1896 og påtænkte adgang for forældre til at overvære den daglige undervisning.

(Efter Sigurd Schultz i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979—84.)