Axel Juel

Axel Juel, 12.2.1883—15.7.1948, forfatter. 1901 student fra Lyceum (Nørrebros latin- og realskole), cand.phil. 1902, studerede sprog, især latin og fransk, senere også jura, men opgav studierne, forsøgte sig som skuespiller, og blev 1905 assistent i marineministeriet hvor han 1916 blev fuldmægtig, 1919 ekspeditionssekretær og arkivar, 1920 (-46) kontorchef. Axel Juel modtog en lang række legater og udmærkelser, og kom fra 1933 fast på finansloven.

Den verstekniske sikkerhed og klare, klassiske form der er så karakteristisk for Axel Juels lyrik, gjorde ham til en yndet kantatedigter, gerne ved nationale højtideligheder som 700-års-dagen for Dannebrog (1919) og mindefesten i Roskilde domkirke i 800-året for Absalons fødsel (1928). Blandt hans patriotiske sange er Flaget, 1915 (med melodi af Georg Rygaard) den bedst kendte. Endvidere udsendte Axel Juel fra begyndelsen af 1930erne en række udmærkede oversættelser af Ovid, Horats, Catul, Tibul, Properts og Martial.