Thukydid og Xenofon

Vi kom rigtig godt fra start med Thukydides's Historie til Klassisk Dag på SDU, og arbejder nu hårdt på at få Xenofons Hellenika parat til det nye år. Vi valgte i sin tid Thukydides's Historie som første udgivelse, fordi manglen på en brugbar udgave gav et mærkeligt hul i den klassiske litteratur i Danmark. I den angelsaksiske verden er Thukydid et fast indslag i debatter om krig og statskundskab (sidste år skrev Boris Johnson f.eks. en artikel i The Spectator om London udenfor EU modeleret over Thukydids beskrivelse af Perikles' Athen), mens han er fraværende herhjemme.
Xenofon er mindre kendt udenfor klassikermiljøet. Det skyldes dels, at han kom lidt til kort over for sin tids andre skribenter - især Platon og netop Thukydid - dels, at han skrev om mangt og meget, og derfor ikke forbindes med ét magnum opus. Hans værker er ikke desto mindre meget interessante, ikke mindst fordi han var til stede ved mange af de slag og begivenheder, som han beskriver. Uden at forklejne Thukydid, som dog anførte en ekspedition til Thassos og omegn under den krig, han beskrev, må Xenofon siges at have været in medias res ved mange lejligheder, ikke mindst Kyros' forfejlede forsøg på at kuppe sig til magten i Perserriget, som han deltog i og beskrev i Anabasis (fornemt oversat af Bloch og Schwartz, se link). 
Hellenika tager i de første to bøger over, hvor Thukydid måtte slippe, og beskriver begivenhederne til nederlaget og det efterfølgende juntastyre. I de efterfølgende fem bøger fjernes fokus fra den overordnede Krig mellem Sparta og Athen, og fortællingen breder sig over de talrige konflikter, der udspillede sig mellem de græske bystater og de persiske satrapers skiftende støtte. Her møder vi igen en fordækt Xenofon og hans lejehær, der bliver en del af Spartas militære indgriben i Lilleasien. I det hele taget hører vi mere om Sparta end om Athen, hvilket nok skyldes, at Xenofon på grund af sin rolle som lejesoldat under spartansk ledelse blev landsforvist fra Athen og levede på Peloponnes.
M. Cl. Gertz oversatte de to første bøger af Hellenika i forlængelse af Thukydides's Historie. På Forlaget Atalante har vi en ambition om at redde de gamle oversættelser fra den historiefaglige indeling efter emne, og rekonstruere dem som hele værker. Derfor udgiver vi Gertz' bøger sammen med den oversættelse, Frederik Weilbach lavede i 30'erne af de sidste fem bøger i ét bind.
Bogen ligger forhåbentlig klar fra tryk i en af de første uger af 2018.