Plutark

Plutark

Redaktionen sidder for øjeblikket dybt begravet i Tetens oversættelser fra 1800 af dele af Plutarks Parallelle Liv. Tetens oversatte en god bid af de mange liv, deriblandt en del, der ikke siden er blevet oversat til dansk. Dertil oversatte han de fleste af de sammenligninger, der er overleveret, hvor Plutark fremdrager ligheder og forskelle mellem romere og grækere, og på den måde så at sige leverer en slags nøgle til rationalet bag sammenstillingen. Eftersom Plutark primært er blevet brugt som historisk kilde - og med god ret antallet af kilder, han selv benytter, taget i betragtning - er dette facet, sammestillingen, gledet i baggrunden i en grad, så Penguins engelske udgave er delt i bind til hhv. romere og grækere, ligesom den danse oversætter Hude også udgav sine oversættelser i bind betitlet Romerske statsmænd osv. - vel at mærke uden Plutarks sammenligninger. Det forsøger vi at rette op på: Vi genudgiver Tetens, Uhlmanns, Hudes og Cortzens oversættelser i den etablerede parallelle orden med Tetens og Cortzens sammenligninger. Det betyder, at oversættelser, der er skrevet med over 100 års mellemrum, bliver sat overfor hinanden, med hvad det medfører af forskelle i retstavning, oversættelsesfilosofi og noteapparat. Dog mener vi, at gevinsten er større end ulemperne, nemlig muligheden for at læse livene, som de blev skrevet, nemlig lige så meget meditationer over filosofiske, moralske og  psykologiske temaer som biografier, livshistorier, til historisk oplysning.
Den samlede genudgivelse kommer nok til at fylde lidt over 2000 sider, og vi regner med, at de første bind bliver udgivet i løbet af 2018.