M. Cl. Gertz' oversættelse af Thukydids Historie

Forlaget Atalantes første udgivelse bliver M. Cl. Gertz' oversættelse af Thukydids Historie. Thukydids Historie er ikke siden blevet oversat i sin helhed (se Onlineresourcer), og Gertz' oversættelse er på grund af sit omfang og alder besværlig og dyr at opdrive. Udgivelsen er planlagt i to bind i et kompakt format - lige til rejsen.