Drakonisk og sykofant

Drakonisk og sykofant

I Plutarks biografi over Numa finder man et væld af informationer om athensk lovgivning, herunder nogle udtryk, der har overlevet til vores tid, nemlig tillægsordet 'drakonisk' og betegnelsen 'sykofant'. Hvor førstnævnte konsistent har betydning af en usædvanlig hård myndighedshåndhævelse, er sykofant i dag et mere uskarpt skældsord, som snarere betyder at være servil og slesk overfor især politiske ledere end perfid i sine anklager. Således finder man ved aldeles uakademisk søgning på nettet blandt andet følgende definition:

"Sycophancy is flattery that is very obedient, or an indication of deference to another, to an excessive or servile degree. A user of sycophancy is referred to as a sycophant or, more commonly, a "yes-man".

Alternative phrases are often used such as: apple-polishing, ass kissing, ass licking, bootlicker, brown nosing, crawler, fawning, flunky, grovelling, hanger-on, kowtowing, lickspittle, sucking up, toady, yes man"

Forskydningen i betydning skyldes nok, at disse figenpegere i senere tid anklagede folk for at tækkes andre. Men lad os høre Plutark i Karl Hudes oversættelse:

Kap. 17.

"Først ophævede han [Solon] saa alle Drakons Love, undtagen dem om Drab, paa Grund af deres Haardhed og de strenge Straffe. For næsten for alle der forbrød sig var Døden nemlig sat som Straf, saaat ogsaa de for Dovenskab dømte led Døden og de der havde stjaalet Grøntsager eller Frugt straffedes ligesaa haardt som Tempelranere og Manddrabere. Derfor vandt Demades senere Bifald, da han sagde at Drakon havde skrevet sine Love med Blod, ikke med Blæk, og Drakon selv skal, da man spurgte ham hvorfor han havde sat Døden som Straf for de fleste Forbrydelser, have svaret at de smaa mente han havde fortjent den Straf og til de store havde han ikke nogen større."


Kap. 24.

"Af Avlen tillod han kun Afsætning til fremmede for Olie, men forbød at udføre andre Produkter, og han paalagde Arkonten at udtale Forbandelser mod dem der udførte dem, eller ogsaa skulde han selv bøde 100 Drakmer til Statskassen; denne Lov indeholdes i den første af Lovtavlerne. Man kan da ikke betragte det som ganske utroværdigt, naar nogle siger at ogsaa Udførsel af Figner i gamle Dage var forbudt og at det at angive Folk der udførte dem fik Betegnelsen Sykofanti."